T e D n i (K) Občine Kamnik 20.2.2023

0
486

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Trenutno se izvajata kanala B2 in B2-1 v skupni dolžini skoraj 350 metrov. Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija mostu na občinski cesti JP 661081 Srednja vas

V kraju Srednja vas poteka sanacija mostu na občinski cesti JP661081. V celoti je bila izvedeno gor vodno zavarovanje brežine. Gradnja se izvaja skladno s projektno dokumentacijo PZI. Sanacija zajema  izvedbo armiranobetonskega  prepusta dolžine 6 metrov in širine 2,2 metra, ter zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre gor in dol vodno od mostu. Izvajalec del je podjetje Žurbi Eko d. o. o., vrednost investicije znaša 36.312 evrov. Dela potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

V času gradnje je vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.  

Sanacija zemeljskega plazu nad JP 660473 Županje Njive

Nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive se nadaljuje sanacija zemeljskega plazu. Zaključena je izvedba ureditve brežine in odvodnjavanja. V nadaljevanju sledi postavitev zaščitnih ograj. Izgrajen oporni kamniti zid iz kamna v betonu meri v dolžino 46 metrov, kamnito drenažno rebro je dolžine 9 metrov. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. pod nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov.

Sanacija zidu Pot na Poljane 2

Sanacija zidu na naslovu Pot na Poljane je v celoti zaključena. Sledi gradnja betonske ograje in opečnih slopov na vrhu zidu, ki jih je bilo potrebno odstraniti pred začetkom sanacije. Gradnja poteka pod nadzorom Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in pooblaščenega gradbenega nadzornika. Izvajalec del je podjetje VGVrankar, d. o. o. Sanacija zidu zajema izgradnjo zidu iz kamna v cementni malti v dolžini 12 metrov in višine do 2,5 metra ter zidavo opečnih slopov z vgradnjo armiranobetonskih ograjnih elementov. Vrednost investicije znaša 24.123 evrov.

V času gradnje je vzpostavljen začasen dostop za stanovalce iz zgornje smeri.

Odstranitev podrtega in poškodovanega drevja iz Nevljice in sotočja Kamniške Bistrice

Na območju vodotoka Nevljica in sotočja s Kamniško Bistrico je zadnje močno neurje z vetrom podrlo nekaj dreves. Občina Kamnik je preko Civilne zaščite Kamnik s pogodbenim podjetjem Žurbi Eko, d. o. o. izvedlo odstranitev podrtega in poškodovanega drevjapolomljenega debla in grmičevja na območju vodnih in priobalnih zemljiščih vodotoka Nevljica in sotočja Kamniške Bistrice, saj le-to zmanjšuje pretočnost struge.  Dela so se izvaja skladno s 100. členom Zakona o vodah. O izvedbi del so bile obveščene vse pristojne službe, in sicer rečni nadzornik, policija, občinsko redarstvo in ribiška družina.

Zaradi varnosti prometa je bila v času izvajanja del izvedena intervencijska zapora.

Obnova vodovoda v naselju Podgorje

V preteklem tednu se je začela obnova vodovoda v naselju Podgorje.

Obnova poteka na odseku ceste LK št. 160511, kjer poteka tudi obnova ceste. Investicija zajema obnovo vodovoda v dolžini okoli 170 metrov ter postavitev dveh nadzemnih hidrantov, ki bosta dopolnila hidrantno omrežje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

V preteklem tednu so se nadaljevala elektroinštalacijska dela na vseh treh lamelah, prav tako so se na vseh treh lamelah izvajale strojne inštalacije.

Na območju lamele A se je montirala jeklena konstrukcija, izvajalo zakloniščno prezračevanje, nadaljevalo se je z vgradnjo stavbnega pohištva in stekel.

Na območju lamele B se je urejalo odvodnjavanje strehe, medtem ko so na območju lamele C potekala mavčnokartonska dela. Odgovorni vodja projekta je potrdil nekaj materialov.

  1. pohod Društva Dogodek Kamnik

Društvo Dogodek Kamnik je v sredo, 15. februarja 2023, organiziralo 100. pohod.

Pohodnice in pohodniki, pod vodstvom predsednika Društva Dogodek Kamnik Jožeta Arka, so se odpravili na pot ob reki Kamniški Bistrici do Domžal in nazaj v Kamnik ter prehodili 15 kilometrov.

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku v Kamniku obarvan rumeno

Občina Kamnik se je z rumeno osvetlitvijo Stražnega stolpa Malega gradu in Doma kulture Kamnik na pobudo Društvo Junaki 3. nadstropja pridružila obeležitvi Mednarodnega dne boja proti otroškemu raku.

Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi TUKAJ.

Delovni sestanek Turističnega društva Tuhinjska dolina

Turistično društvo Tuhinjska dolina je v torek, 14. februarja 2023, v dvorani Tuhinjka v Termah Snovik organiziralo delovni sestanek, kjer so si deležniki izmenjali izkušnje, poleg tega pa so bili predstavljeni načrti, ki jih društvo želi realizirati v letošnjem letu v cilju večjega zadovoljstva občanov ter turistične prepoznavnosti in privlačnosti Tuhinjske doline. Zbranim se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Lukom Svetcem.

Glede na to, da je v fazi nastajanje nove strategije turizma za občino Kamnik, je-le to ob tej priložnosti predstavila Miša Novak.

  1. Območna revija odraslih pevskih zborov, delujočih v občinah Kamnik in Komenda

Minulo soboto zvečer je bil Dom kulture Kamnik prizorišče tradicionalne, tokrat že 43. območne revije odraslih pevskih zborov, delujočih v občinah Kamnik in Komenda. V organizaciji kamniške Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in pod pokroviteljstvom obeh občin je z izbranim pesemskim repertoarjem nastopilo deset pevskih zasedb, ki so se po dveh letih premora, povzročenega z zdravstvenimi razmerami,  ponovno lahko predstavile na revijalni prireditvi.

Predstavljeni spored nastopajočih, ki so se s tem vrnili tudi v nekdanje »tirnice« pevskih dogodkov in medsebojnih srečanj,  je bil z ustreznim zastopstvom podvržen tudi strokovni presoji, pomembni za razvrstitve zborov po različnih kakovostnih ravneh; nastope pa je z zanimanjem spremljala tudi tej zvrsti ljubiteljske kulture tradicionalno dobro zastopana kamniška publika.

Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji v Kamniku – postavitev skulpture mamut

Gradbena dela potekajo v skladu s terminskim planom. Izvedena je bila izvedba armaturnih plošč za AB ploščo in v teh dneh se izvaja izvedba pohodne AB plošče, ki bodo finalno obdelane kot prani beton.

Oddelek za razvoj in investicije

Ljubljanska urbana regija tudi prihodnja štiri leta učinkovito povezana za uresničevanje trajnostnega razvoja regije

V Mestni hiši je v torek, 15. februarja 2023, potekala konstitutivna seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR), organa odločanja na ravni Osrednjeslovenske razvojne regije, ki ga sestavljajo dve županji in 23 županov. Po lokalnih volitvah v letu 2022 je regija dobila devet novih županov in eno županjo, in sicer v občinah Borovnica, Dobrepolje, Dobrova Polhov Gradec, Domžale, Ig, Komenda, Mengeš, Škofljica, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.

Člani Sveta LUR so za predsednika Sveta LUR tudi v tem mandatu soglasno potrdili župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, za namestnika predsednika pa je bil imenovan  župan Občine Medvode Nejc Smole.

Prvi seji Sveta LUR v novem mandatu sta prisostvovala tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki je predstavil ključne informacije in usmeritve razvojnega financiranja projektov občin in regije v novi finančni perspektivi 2021–2027, ter državna sekretarka Andreja Katič, ki je na novem ministrstvu prevzela področje regionalnega razvoja.

Minister je v predstavitvi izpostavil, da je nacionalna uredba za izvajanje aktualne evropske kohezijske politike usklajena in bo predvidoma v četrtek potrjena na Vladi RS. S tem bo postavljen zakonodajni temelj, ki omogoča koriščenje evropskih sredstev. Prvi razpisi bodo na voljo najkasneje aprila. Ob tem se je zavezal, da bodo na ministrstvu poskrbeli, da bodo postopki čim bolj enostavni in hitri. Poudaril je tudi, da kljub preoblikovanju delo na ministrstvu poteka nemoteno tako na področju kohezije kot regionalnega razvoja, ki prehaja iz Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Katičeva je še poudarila, da je v pripravi tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in pozvala občine k aktivnemu sodelovanju.

Srečanje Razvoj podjetništva v Kamniku

V petek, 17. februarja 2023, je v prostorih KIKŠtarterja potekalo delovno srečanje na temo razvoja podjetništva v Kamniku, in sicer v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, SPOT svetovanje ter v sodelovanju s KIKštarter Kamnik in Občino Kamnik. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar s sodelavci Oddelka za razvoj in investicije ter Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance.

Ob srečanju so deležniki govorili o ukrepih Občine Kamnik na področju podjetništva, Strategiji razvoja na področju podjetništva v lokalnem okolju ter spodbudah in podpori razvoja podjetništva.

Brezplačno spletno usposabljanje ABC podjetništva 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju s SPIRIT Slovenija oblikovalo spletni program usposabljanj ABC podjetništva 2023 za podjetnike začetnike.

Brezplačna spletna usposabljanja na različnih vsebinskih področjih se bodo izvajala v okviru regijskih točk SPOT. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki ne glede na regijo iz katere prihajate. Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah. Tudi socialna podjetja imajo možnost, če izkazujejo to potrebo, da se udeležijo brezplačnih usposabljanj, med drugim tudi za pripravo poslovnih načrtov.

On-line usposabljanja potekajo na 5 lokacijah regijskih točk SPOT Svetovanje po Sloveniji:

Več informacij najdete na povezavi.

Priprave dijakov GSŠRM na Mladinski parlament Alpske konvencije (Ypac)

V torek, 14. februarja 2023, so na Gimnaziji in Srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik potekale priprave na Mladinski parlament Alpske konvencije (Ypac). Dijakom obeh sodelujočih gimnazij, GSŠRM in 2. gimnazije iz Maribora, je letošnjo temo »Kvaliteta življenja« predstavil mag. Tomaž Miklavčič iz Ministrstva za naravne vire in prostor.

Barbara Strajnar iz Občine Kamnik je odgovorila na nekatera vprašanja dijakov, kako lahko občina zagotavlja kvaliteto življenja svojim občankam in občanom.

Dijaki bodo o temi, s katero so se seznanili, razpravljali v Sonthofnu (Nemčija) od 6. – 10. marca letos.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here