T e D n i (K) Občine Kamnik (3.4.2023)

0
667

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Most na občinski cesti v Srednji vasi

Uspešno je zaključena sanacija mostu na občinski cesti JP661081 v kraju Srednja vas. Gradnja se izvaja skladno s projektno dokumentacijo PZI. Nadzor nad sanacijo plazu je izvajal gradbeni nadzornik Boris Božičnik. Sanacija zajema izvedbo armiranobetonskega  prepusta dolžine 6 metrov in širine 2,2 metra, hidroizolacijo ter zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre gor in dol vodno od mostu. Dela je izvajalo podjetje Žurbi Eko, d. o. o., vrednost investicije pa znaša 36.312 evrov.

V času gradnje je bil vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce. Vsem krajanom in krajankam ter vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.  

Odvodni kanal na Tunjiški cesti

Zaključena je bila tudi interventna sanacija kanala ob Tunjiški cesti v Kamniku. Gradnja je zajemala sanacijo poškodovane brežine, katero je bilo potrebno utrditi in obložiti s kamnom v betonu. Gradbena dela ob Tunjiški cesti so zajemala izkope, vgradnja kamna v betonu višini 2,5 metra in dolžine zidu 12 metrov. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost interventne sanacije pa je znašala 10.434 evrov.

Dela so potekala pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

Most Šmartno v Tuhinju

V zaključni fazi je sanacija mostu v kraju Šmartno v Tuhinju. Po terminskem planu izvajalca, je zaključek del na vozišču in odstranitev delne zapore predviden najkasneje v petek, 7. aprila 2023, ko bo promet ponovno sproščen.  Izvajalec del je podjetje IPI d. o. o., ki na državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica izvaja sanacijo most.

Dela potekajo ob delni zapori, ki je urejena s semaforji. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Plaz Zagorica nad Kamnikom 5 d

Pod nekategorizirano cesto v Zagorici pri Kamniku je zemeljski plaz, ki ogroža varnost ceste in objekta pod njo. Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav je bila izdelana projekta dokumentacija PZI za sanacijo plazu. Gradbeni nadzor nad sanacijo plazu vrši geomehanik Martin Vrabec. Sanacija plazu zajema izgradnjo oporne konstrukcije, kamniti oporni zid iz kamna v betonu dolžine 15 metrov in višine 2,6 metra, ureditev odvodnjavanja, zavarovanje ukopne brežine nad cesto ter obnovO cestišča. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost sanacije pa znaša 18.269 evrov.

V času gradnje bodo izvedena popolna zapora ceste, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Ogled zemeljskega plazu

Močno deževje v začetku preteklega tedna je na območju Tuhinjske doline, Špitaliča in Motnika povzročilo škodo predvsem na občinskih makadamskih cestah in sprožilo novi zemeljski plaz nad občinsko cesto JP661381 Stara sela v Zgornjem Tuhinju. Predstavnik komisije za plazove je skupaj s strokovnjakom za plazove, geomehanikom Martinom Vrabcem, že izvedel ogled plazu. Ugotovljeno je bilo, da bodo potrebne geomehanske raziskave terena ter izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo. Po prvih zbranih podatkih je škoda ocenjena na 50.000 evrov.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o .o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja vgradnja fekalne kanalizacije na kanalih B1 in B3, na kanalu B2 pa poteka obnova obstoječe meteorne kanalizacije. Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., nadaljuje z izvajanjem del za asfaltiranje javne poti na območju Tunjic (Zadnji Vrh – LC 160041), v predvideni dolžini 1.560 metrov, in na območju naselja Hrib pri Kamniku (JP 661112), v predvideni dolžini 50 metrov.

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je izvedel asfaltiranje cestišča na območju Zgornjega Tuhinja (JP 661382) v okvirni dolžini 180 metrov, v sklopu ureditve cestišča na Duplici saniral odsek cestišča v okvirni dolžini 35 metrov, in saniral posedek v sklopu ureditve cestišča Šmartno v Tuhinju – Gradišče v Tuhinju, v okvirni dolžini 30 metrov.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je izvajal dela za asfaltiranje javne poti na območju Podgorja (JP 660114), v predvideni dolžini 159 metrov, na območju naselja Žale (Mili Vrh) je zaključeno asfaltiranje cestišča (JP) v okvirni dolžini 110 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na gradbišču OŠ Frana  Albrehta se je v preteklem tednu izvajalo pokrivanje strehe na lameli A. V lameli B, kjer že nastaja osrednji prostor šole –dvoetažna  avla, se izvajajo ključavničarska dela na kovinski konstrukciji, poteka tudi priprava za zapiranje prostora s steklenimi fasadnimi elementi in ostala obrtniška dela.

V vseh lamelah se izvajajo montažne predelne stene, sočasno se v te stene vgrajujejo tudi elektro in strojne inštalacije.

Potekajo tudi usklajevanja in potrjevanje vzorcev materialov in delavniških načrtov za posamezne naprave in elemente.

Učenci kamniški šol tudi letos na poletih v Planici

Tudi letos – zdaj že tradicionalno, je Zavarovalnica Triglav poskrbela, da so si učenci kamniških šol ogledali smučarske polete v Planici.

Takole so svoja doživetja zapisali učenci Osnovne šole Stranje: “V četrtek, 30. marca, smo odšli v Planico na povabilo Zavarovalnice Triglav, kjer smo si ogledali 2 uradna treninga in kvalifikacije za tekmo svetovnega pokala v poletih. Iz OŠ Stranje nas je bilo 10. Očitno smo navijali, kolikor je bilo potrebno, saj so bili naši skakalci odlični.  Med najboljšimi Slovenci so bili Anže Lanišek, Domen Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in ostali. Nobeden ni padel. Timi Zajc je na kvalifikacijah skočil preko 241 metrov in s tem osvojil 2. mesto, Domen Prevc je bil 3., Anže Lanišek pa je zmagal.  Dobili smo tudi en brezplačen topel obrok zahvaljujoč sponzorju zavarovalnici Triglav. Zabavali smo se, saj so nam peli Nipke, Challe Salle in Eva Boto. Imeli smo se lepo, vreme je bilo ugodno, tudi navijaškega vzdušja ni manjkalo. To izkušnjo bi še kdaj z veseljem ponovili. Nikoli je ne bomo pozabili.” 

 Tudi učenci Osnovne šole Šmartno v Tuhinju so imeli lep dan. Takole so zapisali: “Lepo se zahvaljujemo Zavarovalnici Triglav da smo se lahko udeležili smučarskih poletov v Planici in navijali za naše fante in jih s skupnimi močmi  ponesli na najvišja mesta. Privoščili smo si veliko prigrizkov in se zelo zabavali.”

Učenke Osnovne šole 27. julij, pa so imele prav poseben privilegij, saj so si polete lahko ogledale z navijaške tribune. O obisku Planice so zapisale naslednje: “Učenke OŠ 27. julij se zahvaljujemo zavarovalnici Triglav, ker nas je odpeljala v Planico. Večina izmed nas, si je v Planici prvič ogledala smučarske skoke. Navdušene smo bile nad izvrstno organizacijo saj smo poleg dobre malice in toplega čaja dobile tudi sponzorske kape in tatuje. Polete smo si ogledale kar s tribune, ki nam je nudila dober pogled na skakalnico. Med nami se je sprehajal kuža Pazi in z nami bučno navijal za naše slovenske Orle, zraven nas je navijal nekdanji predsednik Borut Pahor. Bravo Anže, Timi in Domen, ki ste nam pokazali odlično tekmo in v klasifikacijah zasedli prva tri mesta. Na prizorišču smo srečali Ceneta Prevca, ki nam je podaril sliko s podpisom. Za odlično razpoloženje so poskrbeli tudi glasbeniki Challe Salle, Eva Boto in Nipke, ki so med nas delili svoje avtograme in se z nami fotografirali. Želimo si, da nas zavarovalnica Triglav tudi v prihodnje tako lepo razveseljuje. Hvala!”

Razpis za sofinanciranje športa 2023

Občina Kamnik in Zavod za turizem in šport Kamnik vabita na posvet na temo prijave na razpis za sofinanciranje športa v letu 2023.  Posvet bo v Veliki dvorani v Samostanu Mekinje, 6. aprila 2023, ob 17. uri.  

Prosim, da svojo udeležbo potrdite na elektornski naslov sara.sitar@kamnik.si.

Vsi udeleženci bodo lahko osebno prevzeli gesla za vstop v spletno aplikacijo. Prevzem gesel bo mogoč tudi naknadno, in sicer v vložišču Občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Konferenca programa Interreg CENTRAL EUROPE

Na Dunaju je 22. marca potekala konferenca programa Interreg CENTRAL EUROPE z naslovom “Sodelovanje je osrednjega pomena za bolj kohezivno Evropo v prehodu”, katere smo se udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik, Oddelka za investicije in razvoj. V prvem delu je potekala razprava o dosežkih transnacionalnega financiranja Interreg ter o prihodnost kohezijske politike in teritorialnega sodelovanja. Udeleženci smo izvedeli tudi več o drugem razpisu za zbiranje predlogov, ki je bil uradno objavljen na dan konference.

Konferenca se je začela z uvodnim govorom Šime Erlića, hrvaškega ministra za regionalni razvoj in sklade EU. Osrednjemu govoru je sledil strokovni prispevek Kaia Böhmeja iz podjetja Spatial Foresight, ki je s predstavitvijo možnih scenarijev za kohezijsko politiko in teritorialno sodelovanje po koncu sedanjega programskega obdobja omogočil pogled v prihodnost. O teh prispevkih je nadalje razpravljal panel izkušenih oblikovalcev politik in praktikov z regionalne, nacionalne in evropske ravni. Političnim razpravam je sledila predstavitev in uradna objava drugega razpisa za zbiranje predlogov projektov.

V drugem delu konference so bili na ciljno usmerjenih delavnicah predstavljeni projekti, ki so bili uspešni na prvem pozivu. Med 53 novo pridobljeni projekti je tudi projekt PopUpUrbanSpaces, katerega vodilni partner je Občina Kamnik.

Program Interreg Central Europa spodbuja nadnacionalno povezovanje in sodelovanje med javnimi institucijami, zasebnimi podjetji in organizacijami civilne družbe iz vse srednje Evrope.

Stara hišna imena

Popis starih hišnih imen v občini Kamnik se nadaljuje, tokrat v krajevni skupnosti Pšajnovica.

V torek, 4. aprila 2023, ob 19. uri bo na Pšajnovici (v brunarici na igrišču Laseno) potekalo srečanje z domačini.

Javno naročilo »Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – Etapa 1 – vodnogospodarske ureditve: širitev struge«

V četrtek, 30. marca 2023, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – Etapa 1 – vodnogospodarske ureditve: širitev struge«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil):https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=475525.

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do četrtka, 13. aprila 2023, do 9. ure.

Občina Kamnik vodi postopek javnega naročila na podlagi Sporazuma št. 2555-21-470001 o sofinanciranju projekta »Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – Etapa 1« z dne 8. 3. 2021, sklenjenega med Direkcijo RS za vode in Občino Kamnik. V sklenjenem Sporazumu je določeno, da DRSV financira izvedbo gradnje vodne infrastrukture, Občina Kamnik pa izvede postopek izbora izvajalca gradbeno obrtniških del v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.

Prispevajte vaše ideje za razvoj Kamnika

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnicah za pripravo nove strategije lokalnega razvoja območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Še posebej vabljeni na delavnico, ki bo potekala za občane Kamnika in vse druge zainteresirane v torek, 11. aprila 2023, od 16.30 do 20. ure v samostan Mekinje.

Ideje in usmeritve za razvoj občine in širšega območja Srca Slovenije, ki jih bomo dobili, bodo podlaga za razpise LAS Srce Slovenije od leta 2024 dalje, zato je zelo pomembno, da ste zraven. Morda bomo s sredstvi LAS lahko uresničili prav vašo projektno idejo!

K udeležbi vabimo predstavnike občin, javnih zavodov, podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predstavnike društev in druge zainteresirane posameznike z idejami za razvoj, po možnosti že s konkretnimi projektnimi predlogi. Informativne prijave zbiramo do petka, 7. aprila 2023, na 01 – 89 62 713 ali las@razvoj.si.  

Ob predhodni najavi smo na voljo tudi za individualne razgovore. Ideje za konkretne projekte lahko sporočite tudi preko obrazca, objavljenega na naši spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Ljubljanska urbana regija z novo Strategijo razvoja kulture, prve tovrstne regijske strategije v Sloveniji

V Mestni hiši je danes potekala 2. seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR), na kateri sta bili najpomembnejši točki seznanitev z novim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) ter potrditev Strategije razvoja kulture v Ljubljanski urbani regijo do leta 2027, prve tovrstne regijske strategije v Sloveniji.

Svet se je uvodoma seznanil z vsebino novega ZCPN, ki ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, pripravo celostnih prometnih strategij, njihovo vsebino in postopek izdelave, presojo kakovosti ter povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja. Zakon določa tudi pravila o sofinanciranju ukrepov celostnega prometnega načrtovanja in finančnih spodbudah za izvajanje ukrepov ter pristojnosti na področju celostnega prometnega načrtovanja. Gregor Steklačič in Tadej Žaucer z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), pod okrilje katerega sodi razvoj trajnostne mobilnostista glede zakona, ki velja od 11. oktobra 2022, izpostavila, da je njegov namen poleg urejanja zgoraj navedenih področij tudi zagotovitev sistemskih virov iz integralnih in drugih sredstev, namenjenih sofinanciranju ukrepov za urejanje mobilnosti v občinah. V okviru razpoložljivih sredstev se bodo tako sofinancirali občinski CPS-ji, postajališča JPP, prestopne točke, površine za pešce in kolesarje, v okviru CTN pa s sredstvi, namenjenimi mestnim občinam, še vozila za JPP na elektriko ali vodik ter polnilnice za e-vozila in vozila na vodik. Zakon uvaja tudi dva nova nivoja celostnih prometnih strategij (CPS), poleg dosedanjih občinskih še regijske in državno. Pri tem sta poudarila, da je izrednega pomena vzpostavitev konstruktivnega dialoga med državo, regijo in občinami. Dejstvo je namreč, da se največ prometa zgodi na regionalni ravni. Poleg tega sta izpostavila, da je za doseganje ambicioznih ciljev na državnem nivoju nujna prometna urejenost Ljubljane, zato načrtujejo, da bo v okviru priprave državne CPS velik fokus prav na sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in vsemi ostalimi občinami LUR.

Zoran Janković, predsednik Sveta LUR in župan Mestne občine Ljubljana je poudaril, da je sodelovanje med občinami LUR na tem področju že sedaj odlično. Uspešno so se povezale že v okviru priprave prve regijske celostne prometne strategije, v pretekli perspektivi je bilo vzpostavljenih kar nekaj kolesarskih poti, prav tako se mestne linije LPP podaljšujejo v primestne občine, odlična pa je tudi zasedenost večine P+R. Ob tem je napovedal prihod novih avtobusov LPP na vodik, 20 jih lahko pričakujemo junija 2024, že februarja prihodnje leto pa naj bi zaživela prva polnilnica na vodik, ki je predvidena v Stanežičah. Kar se tiče urejanja prometa na državnem nivoju pa je ponovno izpostavil, da je železniški promet tisti, ki lahko ključno spremeni prometno situacijo, zato bo tukaj bistvenega pomena izgradnja železniške infrastrukture, ki bo omogočila hitro, udobno in dostopno mobilnost do Ljubljane.

Svet LUR je nadalje soglasno potrdil dokument Strategija razvoja kulture v LUR 2023–2027, ki predstavlja pomemben gradnik razvoja kulture v regiji in ji daje širši pomen, saj vključuje tudi druga pomembna razvojna področja in medresorska povezovanja kot so trajnostna mobilnost, turizem, gospodarstvo, ohranjanje narave in naravne dediščine ipd. Dokument je nastal na podlagi interdisciplinarnega pristopa ter na intenzivnem medobčinskem sodelovanju občin LUR, njegovi temelji pa segajo v čas kandidature Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025, v okviru katere je ustvarila močne vezi na področju kulture z vsemi 24 občinami. Gre za izredno konkreten dokument, ki vsebuje deset strateških projektov regijskega značaja. Ti vključujejo vse ali vsaj večino občin Ljubljanske urbane regije in nagovarjajo različne vsebine in ciljne publike. Gre za projekte kot so: Regijski inkubator – program za uresničevanje idej mladih v LUR, Neznani Plečnik – Plečnikova dela na območju LUR, Tour de culture – s kolesom do kulture v LUR, Animus – odkrivanje sakralne dediščine, Bobri na potepu po LUR – festival kulturno-umetnostne vzgoje, Novi prostori ustvarjalnosti, Novi kinoprostori v LUR, Kulturni vzgib, Mreža rezidenčnih prostorov v LUR in Varuhi čebel. Poleg tega pa so občine v dokument umestile še 28 projektov medobčinskega sodelovanja. Kot je poudarila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, agencije, pod okriljem katere je potekala priprava tega strateškega dokumenta, bodo sedaj sledila skupna prizadevanja za implementacijo dokumenta oziroma realizacijo projektov, pri čemer bo izjemnega pomena iskanje primernih evropskih in drugih virov za izvedbo projektov.

Člani Sveta LUR so med drugim imenovali dva nova nadomestna člana LUR v Razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija, in sicer sta to postala Bogo Ropotar, župan Občine Mengeš in Primož Cimerman, župan Občine Škofljica. Svet LUR se je seznanili še z aktualnimi informacijami glede izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost v okviru Direkcije RS za vode. Vezano na usmeritve Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) glede dograditve državne kolesarske infrastrukture v obdobju 2021–2027 pa je za koordinatorja med občinami in institucijami na državni ravni določil Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here