Odstranitev drevja ob tirih na železniški postaji Domžale

0
552

Skladno z zagotavljanjem varnega in urejenega železniškega prometa je Občina Domžale s strani družbe SŽ – infrastruktura d.o.o. prejela poziv za odstranitev drevja ob tirih na železniški postaji Domžale, saj drevesa, predvsem visoke smreke, s svojo rastno višino ne dosegajo dovoljenega odmika od železniške proge. Drevesa morajo biti od osi najbližjega tira oddaljena najmanj za svojo višino, povečano za 3 metre, zato je bila z namenom ohranjanja varnosti železniškega prometa, s tem pa tudi varnosti občanov in občank, ter z namenom preprečitve materialne škode na javni železniški infrastrukturi naročena njihova odstranitev.
Občina Domžale

______________________________________________________________________

https://www.domzalske-novice.si/2023/07/15/pisali-smo-pred-dvajsetimi-leti-kostanji-umirajo-stoje/

Oglasno sporočilo