Uspeh likovnikov v osnovnih tehnikah in grafikah

0
3897

V okviru projekta Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije je bilo v petek 1.4.2016 ob 18.uri v Kulturnem domu Polzela odprtje razstave izbranih del osnovnih tehnik in grafik. Letošnje razpisane teme so slovenske gore in vrhovi, gostilniški motiv in verske zgradbe in znamenja. Tričlanska strokovna komisija pod predsedstvom magistra umetnosti Zorana Pozniča je imela zahtevno delo, saj je sodelovalo v doslej najštevilčnejšem izboru 17 društev, 112 avtorjev s 189 deli. Za razstavo je bilo uvrščenih 39 del osnovnih tehnik in 33 del grafik. Podeljenih je bilo 9 certifikatov za osnovne tehnike in 9 za grafiko, na zaključni razstavi konec letošnjega leta pa bodo prejeli nekateri avtorji podeljeni dve zlati paleti, dve srebrni paleti in tri bronaste. Zahvale, priznanja in certifikate je ob odsotnosti predsednika ZLDS Branka Železnika podelila podpredsednica Leonida Goropevšek.

Likovno društvo Mengeš je sodelovalo z več kot 20 deli in 12 avtorji. Ob izjemno velikem številu sodelujočih del so se v izbor na razstavo uvrstili:
Gartner Majda –» Ajdovska deklica« – linorez
Karo Ani – »Julijci«– linorez in »V prošnji« – linorez
Lomšek Binca – »Pogled na Julijce« – suha igla in »Hej, natakar« – linorez
Rabič Barbara – »Ljubica, eks vela« – monotipija
Tomšič Milica – »V lokalu« – linorez in »Pogovori ob kozarčkih« – perorisba
Barbara Rabič je za svojo monotipijo »Ljubica, eks vela« prejela certifikat kakovosti, Binca Lomšek pa je certifikat kakovosti prejela za linorez »Hej, natakar« .

Predsednik strokovne komisije mag. Zoran Poznič je v govoru pohvalil kakovost in napredek oziroma dvig kvalitete del, kar nekaj besed pa je namenil tudi odgovornosti za nadaljevanje te zvrsti umetnosti, ki se je rodila z renesanso in ima 500 letno tradicijo, saj v visoki umetnosti izgublja svojo vlogo in pomen, šla je v virtualnost, abstrakcijo, kibernetske in tehnicistične sfere. Ta odgovornost leži na redkih, ki se s to zvrstjo še ukvarjajo, to so večinoma ljubiteljski likovniki. Povedal je tudi, da je razstava lahko vsem v ponos ter da so dela tehten doprinos slovenski kulturi. Ob samih razstavljenih delih je mag. Poznič podal tudi krajše strokovne utemeljitve posameznih zvrsti osnovnih tehnik ter grafike ter kritike ozirma pohvale nekaterih razstavljenih del.

Prireditev so popestrili člani KUD Polzela Tamburaški zbor pod vodstvom Mije Novak in duet Ana in Rok Bast.

Likovno društvo Mengeš je s svojim uspehom v okviru prve letošnje razstave v projektu Zlata paleta zelo zadovoljno in članom daje novega elana za naslednje projekte.

Tekst in fotografije Binca Lomšek

Ani Karo s svojimi linorezi

Ani Karo s svojimi linorezi

Binca Lomšek prejela certifikat kakovosti za linorez

Binca Lomšek prejela certifikat kakovosti za linorez

Oglasno sporočilo