Ali občinski organi pri urejanju prostora podlegajo zasebnemu interesu pred interesom trajno vzdržnega urejanja prostora?

0
1742

Krajani iz Krakovskega naselja (eno prvih urbanistično urejenih območij v Domžalah) smo zaskrbljeni nad prakso, ki jo doživljamo pri poskusih, da bi se zasebno zemljišče, ki nima povezave na javno cesto, s to cesto povezalo ne upoštevaje kvalitete življenja ostalih.
M. B. (v AJPES je navedeno, da je tudi edina lastnica in direktorica družbe AR d.o.o., ki se ukvarja z geodetskimi storitvami) je v letu 2016 postala lastnica parcel 1959-4481/8 (prav tako ima v lasti sosednji parceli 4472/6 in 4481/6) in 4. 9. 2017 pridobila vodno soglasje za izdelavo makadamske poti v dolžini 60 m ob brežini Mlinščice po parceli 4481/8, ki v naravi predstavlja ozek pas, ki nikjer ne presega širine 5 m in leži tik ob Mlinščici.
Meja te parcele se točkovno dotika legalno zgrajenega stanovanjskega objekta na naslovu Brejčeva 13. Kar pomeni, da bi v primeru, da bi lastnica z makadamom opremila to parcelo, fizično trčila ob hišo, za katere gradnjo je bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Dovozna pot naj bi lastnici omogočila dostop do parcele 1959-4472/5, na kateri naj bi se zgradila hiša/večstanovanjski objekt z verjetnim namenom gradnje za trg. Če to drži, bi potem za gradnjo po ozki makadamski poti vozila težka gradbena mehanizacija, v nadaljevanju pa bi bodoči lastniki do javnega prostora (ki v naravi predstavlja ozko pot, namenjeno pešcem in kolesarjem in na kjer se igrajo otroci in jih starši učijo prvih korakov in voženj s poganjavčki) dostopali po ozki makadamski poti, ob stalni nevarnosti, da jim vozilo zanese v potok. Preden pa bi se naredil formalni dostop do javne ozke pešpoti, pa bi bilo potrebno spremeniti status na parceli 4481/7, ki je v lasti Občine Domžale in ki jo je občina 19. 2. 2014 kategorizirala kot PARK – ZELENICA V SPLOŠNI UPORABI. Iz zemljiške knjige je razvidno, da je bila tudi predhodnica parcele 4481/8 do leta 2016 prepoznana kot park – zelenica v splošni uporabi, potem pa je občina to parcelo prodala B.M.. In se s tem brez dobre razlage odpovedala svoji nalogi, da skrbi z javnim dobrim.

15.5.2017 je M. B. (soprog lastnice in prokurist v družbi AR d.o.o.) organiziral podiranje dreves in žive meje, ki sta bili na občinski parceli 4481/7. Prav tako je uničevanje zelenja brez dovoljenja nadaljeval na parceli št. 4481/8, dokler ga krajani nismo zaustavili. Krajani so iskali informacije o tem posegu na občinskem oddelku za urejanje prostora. Pomočnik vodje tega oddelka, Marko Habat je krajanom najprej zatrjeval, da ima lastnica oziroma njen predstavnik dovoljenje za podiranje dreves, po večurnem vztrajanju krajanov, ki so dovoljenje želeli videti, pa je Marko Habat priznal, da lastnica ni imela dovoljenja za podiranje dreves.
Stanje na lokaciji je do danes neurejeno in degradirano in kot tako nevarno v primeru večjih nalivov.
Krajani iz Brejčeve in Krakovske ulice so se zaradi nelegalnih posegov ob Mlinščici obrnili na Krajevno skupnost Simona Jenka in s pismom tudi na župana. Vendar pa od občine niso prejeli ustreznih odgovorov.
Zaradi tega so krajani zaskrbljeni in se jim utemeljeno potrjuje sum, da gre pri spreminjanju statusa parcele 1959-4481/8 in za nesorazmerno ugoditev zahtevi zasebne investitorice s strani občinske uprave. Lastnica in njen soprog imata zaradi svoje gospodarske dejavnosti in izobrazbe objektivno več informacij in dostopa do oddelka za urejanje prostora. Ne moremo izključiti suma, da na oddelku za urejanje prostora vodijo postopek tako, da bi ustregli zasebnemu investitorju tudi na račun varnosti bivanja občanov na Brejčevi (še posebej na številki 13) ulici. Prav tako ne moremo izključiti suma, da želijo na oddelku za urejanje prostora takšno početje skriti pred samim vodstvom Občine Domžale in se skrivati za tekstualno dolgoveznimi in intelektualno šibkimi pojasnili odvrniti krajane pred nadaljnjimi aktivnostmi. Glede na to, da je občina osnovna celica prostorskega urejanja, si konkretno vodstvo Občine Domžale ne bi smelo privoščiti takega norčevanja iz krajanov, ki na temelju izkušenj s spremembami statusa parcele, dovoljenja za prodajo in mižanju ob tem, kako zakonec lastnice arogantno lomasti po lokaciji, ne morejo izključiti sklepa, da je »nekaterim dovoljeno več, celo vse, ker imajo zaslombo na občinski upravi«.

Krajani Brejčeve in Krakovske ulice

____________________________________________________________

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale in odgovor

Prejeli smo vprašanje stanovalcev ob Mlinščici in prosimo za odgovor. (NOV!CE)

Ali lahko Občina Domžale utemelji, zakaj je parcela št. 1959-4481/7 kategorizirana kot javno dobro lokalnega pomena, sosednjo parcelo št. 1959-4481/8 (v naravi ležita obe parceli ene poleg druge neposredno ob vodi in predstavljata zeleni pas ob potoku) pa je Občina Domžale prodala občanu z namenom, da na njej zgradi zasebno pot? Dostop do te nove poti pa je lahko samo preko te parcele, ki je (še vedno) javno dobro ???

Odgovor na novinarsko vprašanje – Kategorizacija parc. št. 4481/7 k.o. Domžale

Občina Domžale razglaša javne površine glede na namen in uporabo, v skladu s predpisi. V obravnavanem primeru je Občina Domžale zemljišče prodala, ker to zemljišče predstavlja povezavo med zemljišči v lasti zasebnika in javnim cestnim omrežjem.

Občina Domžale
Oddelek za urejanje prostora

____________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 15 2018

Oglasno sporočilo