Na Občini Domžale sprejeli predlagatelje izglasovanih projektov participativnega proračuna 2024/2025

0
194

V sredo, 5. junija 2024, sta v sejni sobi Občine Domžale županja mag. Renata Kosec in podžupan Matej Primožič sprejela predlagatelje izglasovanih projektov participativnega proračuna 2024/2025. Cilj srečanja je bil predstaviti nadaljnje korake, potrebne za realizacijo izglasovanih projektov. Srečanja so se udeležili tudi predsedniki krajevnih skupnosti.

Županja mag. Renata Kosec je v uvodnem nagovoru poudarila pomembnost sodelovanja občank in občanov v procesu participativnega proračuna, ki se je izkazal za izjemno uspešnega: »Občanke in občani ste na javni poziv za oddajo projektnih predlogov za participativni proračun pripravili 100 projektnih predlogov, ki jih je Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna skrbno pregledala in jih 54 uvrstila na glasovanje. Za slednje je glasovalo več kot 1.500 občank in občanov, ki so na 6 območjih izglasovali 29 projektov. Celoten postopek participativnega proračuna 2024/2025 je bil uspešen prav zaradi vašega povezovanja in sodelovanja ter kaže na močno vključevanje v procese odločanja in odgovornost do skupne prihodnosti vaše in naše občine.« Županja je prav zaradi velikega interesa soustvarjanja skupne prihodnosti krajev in občine že napovedala izvedbo participativnega proračuna 2026/2027.

Podžupan Matej Primožič je podrobneje predstavil proces izvedbe participativnega proračuna 2024/2025, ki se je začel že v letu 2023 s sprejemom Odloka o participativnem proračunu v občini Domžale na Občinskem svetu Občine Domžale: »Postopek izvedbe participativnega proračuna 2024/2025 vključuje številne faze. Uspešno smo izvedli informativne delavnice v živo in na spletu, pridobili kvalitetne in raznolike projektne predloge, o katerih je glasovalo več kot 1.500 občank in občanov. Sedaj končujemo proces umeščanja izglasovanih projektov v proračuna za leti 2024 in 2025. Nato pa sledi izvedbena faza – del projektov bo realiziranih v letu 2024, del pa v letu 2025.« Pojasnil je, da je razporeditev projektov oziroma izvedba povezana z zahtevnostjo izvedbe. Za projekte, katerih realizacija je v celoti v pristojnosti Občine, je načrtovana izvedba v letu 2024. Za projekte, ki za izvedbo zahtevajo različna soglasja ali projektno dokumentacijo, pa so sredstva za načrtovanje in pridobivanje soglasij rezervirana v letu 2024, za izvedbo pa v letu 2025. Še pred začetkom izvedbe projektov oziroma po potrditvi rebalansov  proračunov za leti 2024 in 2025 pa bodo organizirana individualna srečanja s predlagatelji projektov. Sledljivost izvedbe projektov bo zagotovljena na spletne strani Občine, kjer bo posebej označeno, v katerem letu naj bi bil projekt realiziran, ali je že v fazi izvedbe oziroma ali je že zaključen, ter na družbenih omrežij Občine in v občinskem glasilu Slamnik.

Županja mag. Renata Kosec je kot bistvo participativnega proračuna izpostavila sodelovanje in povezovanje občank in občanov, njihovo vključevanje v proces odločanja in močan interes za skupno prihodnost, kar so tudi ključni dejavniki uspeha tega projekta, ki je bil tokrat v domžalski občini prvič izveden. Za sodelovanje in kvalitetno pripravljene predloge se je zahvalila predlagateljem, predstavnikom krajevnih skupnosti in članom strokovne komisije ter vse povabila k sodelovanju in aktivnemu povezovanju tudi v prihodnosti.

Dodatne informacije: https://www.domzale.si/objava/943084.

Foto: Občina Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here