18. seja Občinskega sveta Občine Domžale

1
365

V četrtek, 16. septembra 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izpeljana 18. seja Občinskega sveta Občine Domžale. Po ugotovitvah navzočnosti je bil potrjen zapisnik 17. seje. Seja se je nato nadaljevala po dnevnem redu.

Sprejeti sklepi:

  • SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2022 – prva obravnava (Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2022 v prvi obravnavi)
  • SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2023 – prva obravnava (Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2023 v prvi obravnavi)
  • SKLEP O SPREJEMU PRAVILNIKA O VREDNOTENJU ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI DOMŽALE (Občinski svet Občine Domžale sprejme Pravilnik o vrednotenju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale s sprejetimi amandmaji).
  • SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI DOMŽALE (Občinski svet Občine Domžale sprejme amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale). Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale.
  • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI DOMŽALE (Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale).
  • SKLEP O SPREJEMU SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA (Občinski svet Občine Domžale sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora EOP – 46/163).
  • SKLEP O SPREJEMU SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA (Občinski svet Občine Domžale sprejme amandma k Sklepu o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ZB–19). Občinski svet Občine Domžale sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ZB-19.
  • SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
  • SKLEP O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2021-2027 (Občinski svet Občine Domžale potrdi sestavo skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021 – 2027).

Javno komunalno podjetja Prodnik d.o.o. je predstavilo poročilo za leto 2020. Točka je prekinjena in se nadaljuje na 19. seji Občinskega sveta Občine Domžale.

Ob koncu seje so občinske svetnice in svetniki podali vprašanja, pobude in predloge, na katera bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek
___________________________________________________________________

18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik
_____________________________________________________________

ALI JE DELOVANJE SLOVENSKIH OBČIN NA SPLETU ODPRTO IN TRANSPARENTNO?

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR