Zadeva: Zahteva Občine Domžale za objavo popravka – 26. člen Zakona o medijih

0
456

Občina Domžale na podlagi I. odst. 26. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) uveljavlja pravico do popravka objavljenega prispevka oziroma naslova objave »Bo otroke po obisku Šumberka strah lisice?«, objavljenega na naslovnici in 15. strani Domžalsko-kamniških novic, dne 26. januarja 2022 ter na spletni strani Domžalsko-kamniških novic.
Občina Domžale zahteva da odgovorni urednik objavi spodaj naveden popravek skladno z določbami 27. člena Zakona o medijih brez sprememb in dopolnitev, na enakem mestu programskega prostora, na enak način, in sicer v enaki in enako veliki pisavi, kot je bil objavljen zapis na katerega se popravek nanaša.

Z objavo vašega članka, ki ga prilagamo naši zahtevi, je bralec prejel neresnične informacije. V članku, katerega popravek zahtevamo, je zapisano: »Po ogledu te, močno povečane in že kar strašljive skulpture lisice pod Šumberkom, je priporočljiv obisk v živalskem vrtu, kjer bi otrok lahko dobil res pravo predstavo o njej. In cena? Znesek presega 4.000 EUR. Takoj lahko občinski upravi priporočamo 20 kiparjev, ki bi podobno skulpturo naredili za 500 EUR. Brez naše provizije, seveda«. Navedeni prispevek načrtno zavaja bralca, saj novinar navaja napačne vrednosti, kljub temu, da smo mu na vprašanje o ceni te skulpture posredovali prave podatke. Poleg tega namiguje tudi na zlorabo položaja pri nakupu omenjene skulpture.

Prilagamo odgovor, ki smo ga novinarju posredovali: » Sporočamo vam, da je v okviru Pravljičnega Šumberka postavljenih pet lesenih skulptur (Hrošček Simon, Mlin, Lisička, Škrat in Slamnik). Cena skulptur je 10.980 EUR z DDV, izdelal pa jih je Matic Zakrajšek. Izdelane so iz kvalitetnega hrastovega lesa in so velikosti 1 – 2 m.
Postavitev 4 skulptur, z izjemo Hroščka Simona, je vključena v ceno. Postavitev Hroščka Simona je stala 488,00 € z DDV.
Cena za izdelavo in postavitev 34 usmerjevalnih tabel in lesenih tablic na poti je bila 1.371,28 € z DDV, izdelalo pa jih je podjetje Woodano.«

Občina Domžale


Pravljična pot za pravljično ceno

4.041,13 EUR za igralo v gozdu. Za otroke gre, ne?

Poti in stranpoti pravljične poti Šumberk

 

Oglasno sporočilo